Plismona

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Plismona) yn cefnogi dilyniant i raglenni addysg mewn gofal cymdeithasol a meysydd cysylltiedig, ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i blismona modern
 • Plismona sy’n canolbwyntio ar broblemau
 • Pwerau’r heddlu
 • Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant                                                                 
 • Troseddeg
 • Y Gyfraith
 • Ymddygiad proffesiynol

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol mewn labordy

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Plismona) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Gwent

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Plismona) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • BA (Anrhydedd) Plismona Proffesiynol
 • Gradd-brentisiaeth Cwnstabl yr Heddlu.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Plismona) 40013492 C00/4670/4