Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol) yn cefnogi dilyniant i amrywiaeth o raglenni gradd ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Cymdeithaseg
 • Seicoleg
 • Hanes
 • Astudiaethau’r cyfryngau a diwylliant
 • Gwleidyddiaeth
 • Y Gyfraith
 • Daearyddiaeth
 • Llenyddiaeth

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu’n amrywio ac yn adlewyrchu’r hyn y bydd dysgwyr yn dod ar ei draws ar ôl iddynt symud ymlaen i addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Gwent
 • Coleg y Cymoedd
 • Coleg Gŵyr Abertawe
 • Coleg Cambria
 • Coleg Sir Gâr
 • Coleg Merthyr Tudful
 • Grŵp NPTC o Golegau
 • Grŵp Llandrillo Menai

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr): Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg, Hanes ac Athroniaeth, Hanes, Hanes Hynafol, Economeg ac Economeg Busnes, Newyddiaduraeth a’r Cyfryngau, Cymdeithaseg, Astudiaethau Cymdeithasol, Astudiaethau Addysg, Saesneg a Chyfryngau Cyfoes, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieuenctid a’r Gymuned, Rheoli Adnoddau Dynol, Seicoleg Datblygiadol, Seicoleg, Gwasanaeth Cyhoeddus, Cymdeithaseg gyda Seicoleg, Cymdeithaseg gydag Addysg, Archaeoleg Treftadaeth a Hanes, Hanes ac Archaeoleg, Hanes gyda Newyddiaduraeth, Hanes gydag Astudiaethau Ffilm, Y Dyniaethau, Y Gyfraith, Athroniaeth, Economeg a Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a Gwleidyddiaeth, Polisi Cymdeithasol a Gwleidyddiaeth, Crefydd a Diwinyddiaeth, Diwinyddiaeth a Chymdeithaseg, Athroniaeth a Diwinyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithasol Addysg Gynradd, Gwaith Cymdeithasol, Astudiaethau Seicoleg a Chwnsela, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, Cymdeithaseg gyda Throseddeg, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Dadansoddeg Cymdeithasol gyda Throseddeg, Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol) 40014605 C00/4857/2
Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Y Dyniaethau) 40014617 C00/4857/3
Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddorau Cymdeithasol) 40014629 C00/4857/4