Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Plismona)

Cyfeirnod: 40013492

Credydau ei hangen: 60

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 54

Credydau ei hangen ar Lefel Dau: 6
Credydau ei hangen ar Lefel Tri: 54

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £140.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2022

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster


modiwlau

Traethawd Estynedig/Prosiect

Ymddygiadau Proffesiynol

Sgiliau Academaidd

Mathemateg i Plismona

Sgiliau Astudio

Academaidd Ychwanegol