Busnes a Gwasanaethau Ariannol

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Busnes a Gwasanaethau Ariannol) yn cefnogi dilyniant i raglenni gradd sy’n ymwneud â busnes a chyllid ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr drwy amryw o wahanol fodiwlau, gan gynnwys:

 • Rheoli
 • Bancio
 • Gweinyddu Busnes
 • Adnoddau Dynol
 • Marchnata
 • Gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Yswiriant
 • Cyllid busnes 
 • Cyfraith busnes
 • Gwasanaethau ariannol     

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Busnes a Gwasanaethau Ariannol) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg y Cymoedd
 • Coleg Gŵyr Abertawe
 • Grŵp NPTC o Golegau

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Busnes a Gwasanaethau Ariannol) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Cyllid a Buddsoddi
 • Cyfrifo a Chyllid
 • Economeg a Chyllid Rhyngwladol
 • Bancio a Chyllid
 • Cyllid a Rheolaeth
 • Economeg a Chyllid
 • Rheoli Busnes
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Marchnata.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Busnes a Gwasanaethau Ariannol) 40014551 C00/4856/6