Gwyddorau Iechyd

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Gwyddorau Iechyd) yn cefnogi dilyniant i raglenni gradd mewn gwyddorau iechyd a gofal iechyd ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Anatomi a ffisioleg
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Ffiseg
 • Gofal Iechyd

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu’n amrywio ac yn adlewyrchu’r hyn y bydd dysgwyr yn dod ar ei draws ar ôl iddynt symud ymlaen i addysg uwch.  Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol:

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol mewn labordy

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Gwyddorau Iechyd) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Ceredigion
 • Coleg Gwent
 • Coleg y Cymoedd
 • Coleg Gŵyr Abertawe

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddorau Iechyd) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Ffisiotherapi
 • Deieteg
 • Gwyddor Fiofeddygol
 • Ymarfer Adran Lawdriniaethau
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg
 • Proffesiynau Perthynol i Iechyd
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Iechyd y Cyhoedd.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddorau Iechyd) 40014587 C00/4857/0