Celf a Chynllunio

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Celf a Chynllunio) yn cefnogi dilyniant i raglenni addysg uwch mewn celf a chynllunio a meysydd cysylltiedig.  Mae’r Diploma yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i ddysgwyr ac yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau ymarferol angenrheidiol.  Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i feysydd pwnc perthnasol drwy amrywiaeth o fodiwlau, gan gynnwys:

 • Lluniadu
 • Cynllunio
 • Cynhyrchu amlgyfrwng
 • Paentio
 • Ffasiwn
 • Hanes celf
 • Creu portffolio

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch.

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Celf a Chynllunio) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Sir Gâr
 • Coleg Menai (rhan o Grŵp Llandrillo Menai)

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Celf a Chynllunio) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Ymarfer Celf
 • Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig
 • Ymarfer Celf (Celf Amgylcheddol)
 • Ymarfer Celf (Celf Gymunedol)
 • Ymarfer Celf (Iechyd a Lles)
 • Cynllunio – Celfyddydau Cymhwysol
 • Cynllunio Gemau Cyfrifiadurol
 • Cynllunio Gwisgoedd 
 • Gwneud printiau
 • Darlunio
 • Dylunio Llwyfannau a Phropiau
 • Serameg a Gemwaith
 • Darlunio Digidol
 • Graffeg Ddigidol
 • Dyluniad Ffasiwn
 • Celf a Dylunio Amlddisgyblaethol
 • Ffotograffiaeth
 • Cerflunio
 • Tecstilau Cyfoes

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Celf a Chynllunio) 4001454X C00/4856/5