Peirianneg a Gwyddor Ffisegol

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Peirianneg a Gwyddor Ffisegol) yn cefnogi dilyniant i raglenni gradd mewn Peirianneg, Ffiseg a Mathemateg ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Ffiseg
 • Peirianneg
 • Cemeg
 • Mathemateg uwch

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/ arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Peirianneg a Gwyddor Ffisegol) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Cambria

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Peirianneg a Gwyddor Ffisegol) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Peirianneg Gymhwysol 
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Drydanol
 • Peirianneg Fiofeddygol 
 • Gwyddoniaeth a Pheirianneg Deunyddiau
 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Fodurol 
 • Peirianneg Awyrenegol/Awyrofod
 • Peirianneg Gemegol 
 • Peirianneg Drydanol ac Electronig 
 • Amgylchedd Adeiledig 
 • Mathemateg
 • Ffiseg.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Peirianneg a Gwyddor Ffisegol) 40014563 C00/4856/8