Rydym yn uwchraddio ein system ffôn! Rydym yn meddwl bod hyn yn ei gwneud hi’n haws cael gafael arnon ni – ble bynnag rydyn ni. Nid yw ein rhifau ffôn yn newid, felly nid oes yn rhaid i chi eu diweddaru.

Bydd y newid yn digwydd ar Ddydd Gwener, 1af Rhagfyr, felly efallai y cewch drafferth cysylltu â ni ar y diwrnod hwnnw. Os felly, cysylltwch â ni trwy e-bost a byddwn yn gwneud ein gorau i gysylltu â chi.

Gogledd

4 Llys Onnen
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4DF
Ffôn: 01248 670011

Map / Cyfeiriadau

De

3 Tŷ Purbeck
Cilgant Lambourne
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GJ
Defnyddiwch CF14 5GP ar gyfer Sat Nav, etc.
Ffôn: 029 2074 7866

Map / Cyfeiriadau

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol e-bostiwch gwybodaeth@agored.cymru

Oriau agor arferol Agored Cymru yw 9am – 5pm (Llun – Iau) a 9am – 4.30pm (dydd Gwener).