Mae ein swyddfeydd ar agor gyda staff yn gweithio ar batrwm gwaith hybrid rhwng swyddfa a chartref.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.

Gogledd

4 Llys Onnen
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4DF
Ffôn: 01248 670011

Map / Cyfeiriadau

De

3 Tŷ Purbeck
Cilgant Lambourne
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GJ
Defnyddiwch CF14 5GP ar gyfer Sat Nav, etc.
Ffôn: 02920 747866

Map / Cyfeiriadau

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol e-bostiwch gwybodaeth@agored.cymru

Oriau agor arferol Agored Cymru yw 9am – 5pm (Llun – Iau) a 9am – 4.30pm (dydd Gwener).