Gofal Cymdeithasol

 

Cynnwys

Mae Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Gofal Cymdeithasol) yn cefnogi dilyniant i raglenni addysg uwch mewn meysydd cysylltiedig, ac yn cyflwyno meysydd pwnc perthnasol i’r dysgwyr, gan gynnwys:

 • Cymdeithaseg
 • Seicoleg
 • Polisi Cymdeithasol
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Gofal Iechyd
 • Cwnsela

 

Asesiad

Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yn gymhwyster unedol ac mae’n cael ei asesu drwy asesiad parhaus. Mae’r dulliau asesu yn amrywiol ac yn adlewyrchu’r rhai y bydd dysgwyr yn dod ar eu traws mewn addysg uwch. Mae dulliau asesu yn cynnwys y canlynol

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Asesiadau/arholiadau sydd â chyfyngiad amser
 • Trafodaethau academaidd
 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Asesiadau ymarferol mewn labordy

 

Ymhle rydw i'n gallu astudio?

Cynigir Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru (Gofal Cymdeithasol) yn y canolfannau canlynol:

 • Coleg Penybont
 • Coleg Gwent
 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • Coleg Gŵyr Abertawe

 

Llwybrau cynnydd posibl

Gall dysgwyr sy’n llwyddo i gwblhau’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) gael eu hystyried i ymuno â’r rhaglenni gradd canlynol gydag amryw o ddarparwyr addysg uwch (nid yw’r rhestr hon yn holl gynhwysfawr):

 • Gwaith Cymdeithasol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gwyddorau Gofal Iechyd
 • Polisi Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg
 • Seicoleg
 • Cwnsela
 • Cwnsela Plwraliaethol 
 • Cwnsela Systemig.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) 40014630 C00/4857/5