Update Information for Centres – 01 March 2021

Three country approach to awarding vocational qualifications this summer confirmed

The approach to awarding vocational qualifications this summer has been confirmed. Most vocational qualifications available in Wales are also available in England and Northern Ireland. Qualifications Wales works with fellow regulators - Ofqual in England and CCEA in Northern Ireland - to ensure a common experience for learners in Wales.

The announcement made by Ofqual on 25th February 2021, follows their recent consultation. It provides clarity on what the approach to assessing and awarding the different types of vocational qualifications will be in Wales, England and Northern Ireland.

The Department for Education (DfE) announced the policy and scope of awarding vocational and technical qualifications in 2021. Darllen Mwy...


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.