Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF) Mawrth – Awst 2021

Ar 24 Mawrth 2021, cyhoeddodd Ofqual ei Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (VCRF) a fydd yn parhau i fod yn weithredol tan o leiaf 31 Awst 2021. Amodau, Gofynion a Chanllawiau VCRF

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi fersiwn o'r VCRF a fydd yn berthnasol i gymwysterau a gyflwynir yng Nghymru yn ystod yr un cyfnod. Darllen mwy...


Diweddariad Gorffennaf 2021 – VCRF Blwyddyn Academaidd 2021-22

Mae ymgynghoriad ar y cyd a gyhoeddwyd gan yr Adran Addysg (DfE) a’r Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau Ofqual ar drefniadau Cymwysterau Galwedigaethol a Technolegol (VTQs) ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-2022 wedi cael ei lansio. Yn yr ymgynghoriad ar y cyd hwn, mae’r trefniadau ar gyfer asesu a dyfarnu VTQs a chymwysterau cyffredinol eraill ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022 wedi’u nodi. Darllen mwy...


Mae swyddfeydd Agored Cymru bellach ar agor gyda llai o staff, gyda'r holl staff yn gweithio'n hyblyg rhwng y swyddfa a'r cartref i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.