Cymwysterau Asesydd, Sicrwydd Ansawdd Mewnol, Addysg a Hyfforddiant

Adolygwyd y canllawiau lliniaru ar gyfer cymwysterau Aseswyr / Sicrhau Ansawdd Mewnol gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant. Mae’r canllawiau sydd wedi’u diweddaru yn cynghori, mewn sefyllfaoedd lle mae anawsterau’n parhau i fodoli wrth ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb yn llawn, bod angen hyblygrwydd parhaus i ddelio â’r sefyllfa hon ac mae’n cael ei ganiatáu.

Mae’r gwaith lliniaru ar gyfer cymwysterau Addysg a Hyfforddiant hefyd wedi cael ei adolygu gan y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant. Mewn ymateb i Covid, mae’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant wedi cyhoeddi dwy set o fesurau lliniaru ar gyfer cymwysterau AGA yn ystod y pandemig. Cyhoeddir y set ddiweddaraf hon i gefnogi Sefydliadau Dyfarnu ar gyfer y flwyddyn academaidd 21/22. Ond, datrysiad dros dro yn unig yw hwn, gan ein bod yn aros am ragor o wybodaeth am sut bydd y flwyddyn academaidd yn datblygu ac yn effeithio ar y sector Addysg Bellach. Darllen mwy...

I gael rhagor o wybodaeth am y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant ewch i’w gwefan.