Cyfleoedd i Gyrff Dyfarnu Gydnabod Profiadau Symudedd Rhyngwladol

Mae Agored Cymru yn falch o gefnogi’r Sefydliad Dysgu a Gwaith ac Addysg Oedolion Cymru fel cyrff trefnu sector ar gyfer rhaglen dysgu oedolion Taith. Mae’n bleser gennym gynnig cydnabyddiaeth o gyflawniad ac ardystiad i unigolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen. 

Rhaglenni Dysgu wedi’u Teilwra a’r Marc Ansawdd

Gellid defnyddio’r ddau lwybr i gefnogi, cydnabod a darparu ardystiad ar gyfer:

  • Symudedd dysgwyr a staff unigol, neu grwpiau ohonynt, i Gymru ac oddi yno
  • Datblygu sgiliau a chymwyseddau allweddol a phrofi diwylliannau newydd, wrth hyrwyddo Cymru a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant ledled y byd ar yr un pryd.

Darllen mwy...