Cymwysterau Galwedigaethol Agored Cymru (ac eithrio MAU) – Trefniadaeth Asesu ar gyfer Haf 2020

Mae ein hegwyddorion wedi seilio ar sicrhau tegwch i ddysgwyr; cynnal uniondeb a hygrededd ein cymwysterau a sicrhau ardystio ein cymwysterau yn ddiogel.

Bydd Agored Cymru yn dosbarthu canlyniadau yn ystod haf 2020 i gynifer o ddysgwyr â phosib er mwyn eu galluogi i symud ymlaen i’w cam nesaf yn eu bywydau heb unrhyw ymyrraeth pellach.  Mae hyn yn berthnasol i ddysgwyr a fyddai’n ddisgwyliedig fod wedi cwblhau eu hasesiadau a/neu wedi derbyn eu tystysgrifau rhwng Mawrth yr 20fed a diwedd Gorffennaf 2020. Darllen Mwy..


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.