Implementation of the Extended Extraordinary Regulatory Framework - Principles for Delivery & Assessment 2020-2021

The 2019/20 academic year  was an unprecedented time for everyone involved in the delivery and assessment of qualifications and needed significant collaboration between centres and awarding bodies. Agored Cymru would like to express its sincere thanks to its recognised centres for all the hard work that they undertook to facilitate the applied mitigations to support learners between the March to July period.

As we start the new academic year  the Covid-19 pandemic continues. The Extended Extraordinary Regulatory Framework (EERF) builds on the Extraordinary Regulatory Framework (ERF)  that was implemented over the summer. Read more...


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.