Coronafeirws - Diweddariad i Ganolfannau sy’n cyflwyno Cymwysterau Agored Cymru

Rydym yn deall y bydd canolfannau yn bryderus am effaith cychwyniad y Coronafeirws ar ddysgwyr.

Dylai canolfannau gysylltu â ni yn uniongyrchol i wneud unrhyw gais am ystyriaeth arbennig o ganlyniad i’r sefyllfa yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer lleoliadau addysgol a allai fod yn ddefnyddiol.

Cysylltwch i drafod unrhyw bryderon penodol.


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.