Profion Sicrhau Ansawdd a Chyhoeddi Canlyniadau ar gyfer Graddau Wedi’u Cyfrifo (Cymwysterau Galwedigaethol ac eithrio Mynediad i AU)

Profion Sicrhau Ansawdd

Oherwydd amrywiaeth a chymhlethdod cymwysterau galwedigaethol, byddai unrhyw ymgais i bennu fframwaith sicrhau ansawdd manwl ar gyfer pob defnydd posibl o nodweddion yn rhy gymhleth ac yn dueddol o fethu. Hyd yn oed o fewn cymwysterau o’r un ‘math’ yn ôl pob golwg, mae rhywfaint o amrywiaeth o hyd. Felly, mae Agored Cymru yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar egwyddorion o sicrhau ansawdd sy’n sicrhau’r dystiolaeth fwyaf dibynadwy; sy’n sicrhau tegwch i ddysgwyr; yn cynnal uniondeb a hygrededd y cymhwyster ac yn cyd-fynd â ‘glasbrint amcangyfrif’ cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno Graddau Asesu Canolfannau, profion sicrhau ansawdd a gwiriad cyffredinol o ganlyniadau. Darllen Mwy...


Yn yr amgylchiadau presennol mae swyddfeydd Agored Cymru ar gau, gyda’r holl staff yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn gwasanaeth cwsmer ardderchog.

Daliwch ati i ddefnyddio’r un rhifau ffôn, sef 01248 670011 a 02920 747866. Fodd bynnag, gallwch osgoi amseroedd aros hirach nag arfer drwy anfon e-bost atom. Mae ein tîm llawn yn barod i ymateb yn brydlon iawn i ymholiadau e-bost.

Cofiwch ffonio ni os oes angen, ond rydym yn eich annog i e-bostio cefnogaeth.canolfan@agored.cymru. Byddwn yn monitro negeseuon e-bost i'r cyfeiriad hwn hyd yn oed yn agosach na’r arfer, felly dyma'r ffordd orau i'n cyrraedd.


Beth sy'n newydd?

Edrychwch ar ein hunedau a’n cymwysterau diweddaraf

Digwyddiadau i ddod