Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) Agored Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer addysg, gwaith a bywyd ac maent wedi'u hanelu at y rhai sy'n cael mynediad at ddysgu mewn ystod eang o amgylcheddau y tu allan i ysgol brif ffrwd.

Logo Sgiliau Hanfodol

Mae Sgiliau Hanfodol Cymru a Sgiliau Allweddol Ehangach wedi uno i greu un set o gymwysterau Sgiliau Hanfodol ar lefelau yn ymestyn o Fynediad 1 i Lefel 3.

Mae Agored Cymru yn un o nifer fechan o Gyrff Dyfarnu sydd yn gallu cynnig y cymwysterau.

Beth yw'r newidiadau?

Efallai y bydd rhai dysgwyr angen amser ychwanegol er mwyn ennill pob un o'r sgiliau hanfodol. Mae'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gyfer Bywyd a Gwaith yn darparu cyfle i ganolbwyntio'n benodol ar y sgiliau angenrheidiol mewn cyfathrebu, cymhwyso rhif a llythrennedd digidol ar bob lefel.