Mae Agored Cymru yn cynnig cyfres o gymwysterau sy’n amrywio o Lefel mynediad 1 i Lefel 3 sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr achredu eu haddysg sgiliau hanfodol.

Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3.

Unedau pwrpasol

Rydym yn cynnig ystod o unedau cyfathrebu a rhifedd pwrpasol. Nid yw’r rhain yn rhan o gymhwyster ond byddant yn rhoi cyfle i ddysgwyr weithio tuag at gwricwlwm sy’n addas i’w hanghenion.


Cymwysterau