Rydym yn darparu achrediad ar gyfer y rheini sy’n dysgu Saesneg fel ail iaith neu fel iaith ychwanegol.

Mae ein hunedau'n canolbwyntio ar y sgiliau sy’n ofynnol ar bob lefel, gan ddarparu ar gyfer dysgwyr o gefndiroedd addysgol gwahanol iawn a all fod angen datblygu eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg.

I gael gwybodaeth am ofynion dinasyddiaeth, cynghorir canolfannau i fynd i wefan y Swyddfa Gartref.