Pan fydd eich sefydliad yn cael ei gydnabod fel canolfan, bydd aelod o'n tîm Datblygu Busnes yn eich helpu i ddewis yr unedau iawn.


Unedau a Chymwysterau

Gallwch ddefnyddio unedau presennol Agored Cymru, neu gallwch ddatblygu unedau newydd.

Mae modd dyfarnu unedau sy'n rhan o gymwysterau Agored Cymru fel 'unedau annibynnol', a gallant gyfrif tuag at gymhwyster.

Os yw cymhwyster yn cynnwys unrhyw unedau nad ydynt wedi'u cymeradwyo i'w darparu, cysylltwch â'ch Rheolwr Sicrhau Ansawdd.


Rhagor o Wybodaeth

Cysylltwch â'r Tîm Datblygu Busnes.