Mae Cyfathrebu Hanfodol yn canolbwyntio ar sgiliau yn y meysydd canlynol:

  • Siarad a Gwrando
  • Darllen
  • Ysgrifennu
Mae pob un o'r cymwysterau wedi'u mapio i Safonau Sgiliau Hanfodol Cymru. Dylid rhoi asesiad cychwynnol a diagnostig i ddysgwyr i sefydlu ar ba lefel y maent yn gweithio.