Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu cymwysterau sy’n ateb gofynion y fframweithiau prentisiaethau perthnasol yn ogystal ag anghenion cyflogwyr ledled Cymru.

Mae cymwysterau y gellir eu defnyddio ar gyfer prentisiaethau yn cael eu cymeradwyo gan y cyngor sector sgiliau perthnasol. Maent yn cael eu cysylltu â’i safonau galwedigaethol cenedlaethol.

Mae pob cymhwyster yn ateb gofynion maint ac yn pennu nifer y credydau sy'n gysylltiedig â chymhwysedd a gwybodaeth a chyfanswm yr oriau dysgu y mae’n rhaid eu cwblhau i gyflawni’r fframwaith.

Pecyn Prentisiaethau Agored Cymru

Rydym yn darparu’r pecyn cyflawn o gymwysterau prentisiaeth, sy’n golygu ein bod ni’n bartner perffaith i ddarparwyr sy’n gobeithio symleiddio eu gwaith o weinyddu eu Prentisiaethau drwy weithio gydag un Corff Dyfarnu ymroddedig.

Cymwysterau Prentisiaeth o Safon Uchel

Rydym wedi datblygu cyfres o gymwysterau sy’n bodloni gofynion dros 30 o Fframweithiau Prentisiaeth, ar draws amryw o sectorau. 

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Agored Cymru ar gael, ac maent yn cyd-fynd yn berffaith â’n cymwysterau prentisiaeth. Mae’r gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gael yn ein canolfannau.   Gallwn eich helpu i gynnwys y sgiliau hanfodol hyn fel rhan o'ch rhaglenni prentisiaeth;

  • Cyfathrebu
  • Rhifedd
  • Llythrennedd Digidol
  • Cyflogadwyedd

Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr

Er nad oes yn rhaid cael achrediad ar gyfer y sgiliau pwysig hyn ar hyn o bryd, mae’n rhaid cael tystiolaeth ohonynt fel rhan o raglen brentisiaeth. Er mwyn helpu canolfannau gyda hyn, mae Agored Cymru wedi datblygu uned wedi’i hachredu sy’n cwmpasu'r sgiliau hyn. Mae’r uned yn ffordd wych i ganolfannau ddarparu tystiolaeth a chydnabod dealltwriaeth dysgwyr o hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr.