Ymlaen ag Ysgolion yw gwasanaeth cefnogi ysgolion Agored Cymru i gydweithio ag ysgolion.

Os ydych chi’n ysgol uwchradd, yn uned cyfeirio disgyblion, eich bod ym maes addysg y tu allan i’r gwasanaeth ysgolion neu’n ysgol arbennig a’ch bod yn un o ganolfannau cydnabyddedig Agored Cymru, byddwch yn elwa o’n gwasanaeth proffesiynol pwrpasol.