Mae Cymru, Ewrop a'r Byd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o fywyd yng Nghymru, y DU, Ewrop a sut mae Cymru yn ffitio yn y byd.

Mae ein cymwysterau Golwg ar Gymru yn cefnogi Cymru, Ewrop a'r Byd: Fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru Llywodraeth Cymru.  

Mae'r cymwysterau'n cefnogi dulliau dysgu pobl ifanc ar draws yr elfennau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yn y fframwaith.

Yn sgil y cymwysterau hyn bydd modd i ddysgwyr sicrhau'r canlynol:

  • deall sut mae eu bywydau'n rhan o'r darlun lleol a byd-eang gan eu galluogi i wybod sut mae materion gwleidyddol yn effeithio arnyn nhw
  • gwneud newidiadau er mwyn gwella bywydau pobl eraill
  • deall effeithiau tlodi a sut caiff cyfoeth ei greu
  • cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol.

 

Cymwysterau

Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/6
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/2
Agored Cymru Dyfarniad Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) C00/1201/8
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/7
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/8
Agored Cymru Tystysgrif Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/3
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/4
Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) C00/1201/9
Agored Cymru Tystysgrif Estynedig Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) C00/1202/0
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/5
Agored Cymru Dyfarniad Lefel 1 mewn Cymru, Ewrop a'r Byd C00/1202/1
Agored Cymru Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3) C00/1201/7