Agored Cymru Tystysgrif Lefel Mynediad mewn Cymru, Ewrop a'r Byd (Mynediad 3)

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/1201/9

Credydau ei hangen: 13

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 130

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 130 awr

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £45.50

Dyddiad Adolygu: 31/10/2026

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/08/2017

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Unedau Mynediad Lefel 3

Credydau ei hangen ar i gyd: 13
Mwyaf o gredydau: 13
Dangos/cuddio Unedau