Mentora ITM
Canolfan

Mentora ITM

Mae Mentora ITM wedi bod yn cynnig dwy uned alwedigaethol wedi eu hachredu a ardystiwyd gan Agored Cymru i’w mentoriaid myfyrwyr am y pedair blynedd ddiwethaf. Cynlluniwyd yr achrediad gan dîm y prosiect mewn cydweithrediad ag Agored Cymru, cyn-fentoriaid ac athrawon. Mae wedi’i rannu i ddwy uned y gall myfyrwyr eu cwblhau dros y ddau semester y maent yn gweithio gyda’r prosi...
Prosiect o Gaerdydd yn ennill Gwobr Ysbrydoli! am gefnogi teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd
Canolfan

Prosiect o Gaerdydd yn ennill Gwobr Ysbrydoli! am gefnogi teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd

Mae rhaglen ‘dysgu teuluol’ sy’n ceisio ennyn diddordeb a meithrin agweddau cadarnhaol tuag at addysg wedi ennill gwobr fawr. Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn darparu ystod eang o gyrsiau ar gyfer oedolion a rhieni mewn dros 80 o ysgolion ledled Caerdydd a’r Fro. - Mae rhaglen dysgu teuluol syn ceisio ennyn diddordeb a meithrin agwed...
Mae dysgwr sydd wedi ennill dwy wobr yn dweud bod diploma Mynediad i AU wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant
Dysgwr

Mae dysgwr sydd wedi ennill dwy wobr yn dweud bod diploma Mynediad i AU wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant

“Dw i dal methu credu fy mod i wedi ennill!” ~~ Mae Kelly Osborne, myfyriwr Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Meirion Dwyfor, wedi ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Agored Cymru eleni am Gyflawniad Academaidd Eithriadol yn ogystal â gwobr genedlaethol Keith Fletcher yn yr un categori! - Nid oedd Kelly bob amser yn gwybod beth roedd hi eisiau ei wneud pan adawodd yr ysgol - ar ôl ychydi...
Down to Earth
Canolfan

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cynaliadwy ar y tro! Ers agor dros 15 mlynedd yn ôl, maent wedi gweithio gyda miloedd o bobl ifanc ac oedolion bregus a difreintiedig, gan eu...
“Dechrau’r cwrs Mynediad oedd un o’m penderfyniadau gorau”
Dysgwr

“Dechrau’r cwrs Mynediad oedd un o’m penderfyniadau gorau”

Yn wreiddiol o Kurdistan, yng Ngogledd Iraq, ac yn gweithio yno fel nyrs anesthetig, fe symudodd Shokhan Hasan i’r DU i briodi ym mis Awst 2010 ac i fyw yng Nghaerdydd. Ar yr adeg yma dim ond Kurdish yn unig oedd Shokhan yn gallu siarad, gyda’i bwriad yn y lle cyntaf o ddysgu Saesneg, er mwyn bwrw ymlaen gyda’i astudiaethau. - Yn 2016, fe gofrestrwyd Shokhan ar gwrs Diploma Sgil...