Fel elusen gofrestredig a menter gymdeithasol, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn gwireddu eu llawn botensial.

Mae gennym ni 30 mlynedd o brofiad ac arbenigedd dihafal o ddatblygu cymwysterau a chefnogi dysgu, asesu a sicrwydd ansawdd yng Nghymru.   

Mae ein staff yn deall beth y mae cyflogwyr yng Nghymru am ei gael, a beth sydd ei angen arnynt, o ran sgiliau a phrofiad.

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau i ddylunio a datblygu cymwysterau, unedau ac adnoddau.

Ymhlith y sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd mae:

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi weithio gyda ni, cysylltwch â'r Tim Rheoli Canolfannau