Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd wag ganlynol:

Ymddiriedolwr Agored Cymru

Pecyn Recriwtio Bwrdd

Ffurflen Gais Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Agored Cymru

Proses Ymgeisio

Dylid anfon copi o’ch CV a’ch ffurflen gais gan gynnwys manylion unrhyw swyddi cyfarwyddwr neu ymddiriedolwr sydd gennych ar hyn o bryd trwy e-bost at laura.kingman@agored.cymru erbyn 5yp ar 31 Mawrth 2023.

Bydd ymgeiswyr sy’n bodloni’r meini prawf yn cael eu gwahodd am gyfweliad gyda Chadeirydd y Bwrdd a Phrif Weithredwr Agored Cymru a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu sesiwn sefydlu.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Darren Howells, Prif Weithredwr Agored Cymru, darren.howells@agored.cymru neu 02920 741077.