Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi wag ganlynol:

Rheolwr Ansawdd

Mae Agored Cymru yn chwilio am Rheolwr Ansawdd i ymuno â’n tîm.

Ydych chi’n frwd dros Sicrhau Ansawdd?

Ydych chi’n frwdfrydig ac yn benderfynol o lwyddo?

Ydych chi eisiau ymuno â’r corff dyfarnu o ddewis o safbwynt darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru?

Dyma rai o’r buddion a gewch wrth ymuno â’n tîm:

  • 30 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata)
  • Cyfraniad pensiwn ardderchog gan y cyflogwyr
  • Pecyn yswiriant iechyd
  • Parcio am ddim ar y safle

Edrychwch ar Swydd Ddisgrifiad i gael rhagor o fanylion. 

Proses Ymgeisio: Dylid anfon copi o’ch CV trwy e-bost at laura.kingman@agored.cymru erbyn 5yp Dydd Gwener 29ain Medi 2023.