Mae dysgwr sydd wedi ennill dwy wobr yn dweud bod diploma Mynediad i AU wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant


“Dw i dal methu credu fy mod i wedi ennill!” ~~ Mae Kelly Osborne, myfyriwr Grŵp Llandrillo Menai - Coleg Meirion Dwyfor, wedi ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Agored Cymru eleni am Gyflawniad Academaidd Eithriadol yn ogystal â gwobr genedlaethol Keith Fletcher yn yr un categori!