Prosiect o Gaerdydd yn ennill Gwobr Ysbrydoli! am gefnogi teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd


Mae rhaglen ‘dysgu teuluol’ sy’n ceisio ennyn diddordeb a meithrin agweddau cadarnhaol tuag at addysg wedi ennill gwobr fawr. Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn darparu ystod eang o gyrsiau ar gyfer oedolion a rhieni mewn dros 80 o ysgolion ledled Caerdydd a’r Fro.