Gall tîm staff arbenigol Agored Cymru gefnogi eich ysgol mewn sawl ffordd.

Rydym yn cynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) gyda marc ansawdd a hyfforddiant i staff mewn meysydd fel:

  • Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (ARhPh)
  • Sgiliau Gwytnwch
  • Cydlynu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh)

O ran ABCh, AGG a CPI, mae Agored Cymru yn:

  • Cyflwyno gwersi fel rhan o raglen ysgol ehangach, yn cynnwys diwrnod heb amserlen i ganolbwyntio ar thema arbennig. Glynir wrth ganllawiau arferion da a chaiff ei gyflwyno yn unol â pholisi ysgolion unigol a’r anghenion addysgol.
  • Darparu hyfforddiant HMS mewn meysydd pwnc allweddol yng nghymwysterau’r craidd dysgu, megis addysg rhyw a pherthnasoedd neu addysg camddefnyddio sylweddau.
  • Darperir hyfforddiant HMS gyda golwg ar arfer da a gydag un llygad ar yr anghenion cwricwlwm yng Nghymru yn y dyfodol, megis Cwricwlwm Cymru a’r argymhellion sy’n deillio o’r adolygiad ar Ryw a Pherthnasoedd.
  • Darparu rhaglen  DPP i gefnogi arferion da mewn ysgol, boed hynny o ran darparu’r cwricwlwm neu weithredu polisi drwy’r ysgol gyfan, megis cefnogi cynhwysiant LDHT.
  • Mae gan ein rhaglen DPP farc ansawdd ac mae rhai cyrsiau hefyd wedi’u hachredu. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.