Dysgu yn yr Awyr Agored

Tudalennau

Dysgu yn yr Awyr Agored

Dysgu yn yr Awyr Agored Maer cymwysterau yn cefnogir dyhead am Gymru egnïol, iach a chynhwysol, lle mae Dysgu yn yr Awyr Agored yn darparu llwyfan cyffredin ar gyfer cyfranogiad, hwyl, cyflawniad a chyflogaeth, gan gynyddur ddealltwriae... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

Prentisiaethau Mae cymwysterau y gellir eu defnyddio ar gyfer prentisiaethau yn cael eu cymeradwyo gan y cyngor sector sgiliau perthnasol. Maent yn cael eu cysylltu âi safonau galwedigaethol cenedlaethol. Mae pob cymhwyster yn ateb ... Ewch i'r dudalen

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan Rydyn nin disgwyl in canolfannau gadw at y gofynion isod: Mynediad i Addysg Uwch: Cofrestru 60 credyd dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch cyn pen 42 diwrnod ar ôl dyddiad dechraur cwrs. ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Dysgwyr

Dysgwyr Rydym yn datblygu unedau a chymwysterau syn cydnabod yr hyn mae dysgwyr yn ei gyflawni. Unedau a Chymwysterau Agored Cymru Mae gennym dros 6,000 o unedau a 400 cymhwystermewn amrywiaeth o bynciau, o Sgiliau Hanfodol i Gynal... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Antur Newydd Rachel Mooney

Mae Rachel wedi cyfrannun helaeth at gyfeiriad strategol Agored Cymru ac mae hi wedi cyfrannu at bennu cynlluniau gweithredol effeithiol. Yn benodol, mae hi wedi arwain ar bob agwedd ar ddatblygur cwricwlwm a chymwysterau, yn ogystal â ... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos