“Nid yw oedran yn rhwystr. Os ydych chi wir angen rhywbeth – ewch amdani!”


Doedd Lorna Hughes ddim eisiau bod yn nyrs yn wreiddiol. Y gwir yw, fe astudiodd Ieithoedd ym Mhrifysgol Lancaster, cyn bwrw ymlaen i weithio am nifer o flynyddoedd fel cyfieithydd. Ond, ar ôl cael plentyn, a gofalu am ei thad, fe sylweddolodd Lorna mai nyrsio oedd y ffordd ymlaen i’w bywyd a’i gyrfa.