Er mwyn ennill y Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol ar Lefel 1 hyd Lefel 3 rhaid i ddysgwyr ddangos eu sgiliau mewn tasg dan reolaeth a phrawf cadarnhau byr.

Mae'r tasgau dan reolaeth yn cael eu gosod ymlaen llaw ar gael mewn amrywiaeth o gyd-destunau.  Mae cyfle i ganolfannau greu eu tasgau dan reolaeth eu hunain, yn enwedig ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn diwydiant neu sector penodol. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am greu tasgau dan reolaeth ar gyfer eich sector/canolfan, cysylltwch â Judith Archer os gwelwch yn dda

Rhoddir amser cyfyngedig i ymgeiswyr gwblhau'r tasgau a'r prawf cadarnhau, yn ôl y lefel: 

Lefel

Tasg dan Reolaeth

Prawf Cadarnhau

1

4 awr

30 munud

2

5 awr

45 munud

3

8 awr

60 munud

 

Mae enghreifftiau o'r tasgau o dan rheoli ar gael yma.

Mae enghreifftiau o'r profion gadarnhau ar gael yma.

Lluniwyd y deunyddiau asesu enghreifftiol hyn ar y cyd gan y pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol (Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC).

I gael rhagor o fanylion ac i ychwanegu’r cymwysterau at eich fframwaith cliciwch y linciau isod .

Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu C00/0745/7
Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu C00/0745/8
Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu C00/0745/6