Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu

Cyfeirnod: 601/6829/8

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0745/8

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 60

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 80 awr

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £9.00

Dyddiad Adolygu: 31/08/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/09/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llawlyfr Cymwysterau

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Llawlyfr Cymwysterau


Grwpiau Uned

Level 3 Essential Communication Skills