Mae tasgau gosod ar gael ar lefel Mynediad 1, Mynediad 2 a Mynediad 3 sy'n asesu safonau'r sgiliau drwy weithgareddau wedi'u gosod mewn cyd-destun cyfarwydd. Gall y rhain darddu o fywyd bob dydd, sefyllfaoedd gwaith neu leoliadau addysg. Does dim terfynau amser i'r asesiadau hyn, sydd ar gael pan fo'r galw.

Mae Asesiadau Enghreifftiol ar gael yma.

I gael rhagor o fanylion ac i ychwanegu’r cymwysterau at eich fframwaith cliciwch isod.

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 1) C00/0754/8
Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 2) C00/0754/9
Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu (Mynediad 3) C00/0755/0