Pecyn Prentisiaeth - Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru)

Mae gofyn i ddysgwyr gwblhau cymhwyster Prentisiaeth a gydnabyddir, cymwysterau Sgiliau Hanfodol penodol a dangos eu bod yn deall hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr ym mhob un o’r fframweithiau Prentisiaeth. Rydym hefyd yn gallu cynnig achrediad yn yr holl feysydd hyn fel rhan o’n pecynnau Prentisiaeth.

Isod, ceir manylion am y pecyn Prentisiaeth rydym yn ei gynnig o dan y fframwaith hwn. Er mwyn cynnig y pecyn prentisiaeth hwn, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Busnes.


Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru 600/7819/4
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6868/7

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaethau sy’n Gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru 600/7821/2
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6829/8
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6868/7

Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru 600/7818/2
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6868/7

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru 600/7876/5
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6829/8
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6868/7

Fframweithiau Prentisiaeth
Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru)
Learning and Skills Improvement Service (LSIS)