Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Cyfeirnod: 600/7876/5

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0533/0

Credydau ei hangen: 39

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 193

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 390 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 32

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/01/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/02/2013

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

 

Caiff dysgwyr ddewis cwblhau’r uned o grwp D a fydd yn cael ei hardystio fel Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth. 

 


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru)


Dogfennau

File Icon Canllaw Cymhwyster

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Grwp A - Gorfodol

Credydau ei hangen ar i gyd: 23
Dangos/cuddio Unedau

Grwp B – Dewisol

Credydau ei hangen ar i gyd: 16
Dangos/cuddio Unedau

Grwp C – Ychwanegedd