Agored Cymru Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Cyfeirnod: 600/7819/4

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0532/7

Credydau ei hangen: 37

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 227

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 370 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 34

Cyfyngiad oedran isaf: 16

Dyddiad Adolygu: 31/01/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/02/2013

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth YchwanegolPwyntiau Perfformiad  - 105
Trothwy L1                  - 25
Trothwy L2                  - 25
Trothwy L3                  - 25

Caiff dysgwyr ddewis cwblhau’r uned o grwp D a fydd yn cael ei hardystio fel Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth.


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad (Cymru)


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Group A - Mandatory

Credydau ei hangen ar i gyd: 16
Mwyaf o gredydau: 16
Dangos/cuddio Unedau

Group B - Optional 1

Credydau ei hangen ar i gyd: 9
Dangos/cuddio Unedau

Group C - Optional 2

Credydau ei hangen ar i gyd: 12
Dangos/cuddio Unedau

Group D - Additionality