Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

Cyfeirnod: 601/5765/3

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0708/8

Credydau ei hangen: 41

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 234

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 410 awr

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Dyddiad Adolygu: 28/02/2025

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/04/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Cymhwyster hwn yn rhan o gyfres lle dyfernir pob cymhwyster trwy bori ar hap. Bydd dysgwyr yn ennill y cymhwyster mwyaf o fewn y gyfres y maent wedi bodloni'r rheolau cyfuno.

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol


The Agored Cymru Level 4 Diploma in Interpreting Practice maps to the Skills CFA Languages Assessment Strategy
http://www.skillscfa.org/images/pdfs/National%20Occupational%20Standards/Languages%20and%20Intercultural%20Working/2012/Interpreting%20Assessment%20Strategy.pdf


Prentisiaethau

Mae'r cymhwyster hwn yn eistedd o fewn fframwaith prentisiaeth

Dehongli a Chyfieithu (Cymru)


Dogfennau

File Icon Not yet set

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Units

Credydau ei hangen ar i gyd: 41
Mwyaf o gredydau: 41
Dangos/cuddio Unedau