Pecyn Prentisiaeth - Dehongli a Chyfieithu (Cymru)

Mae gofyn i ddysgwyr gwblhau cymhwyster Prentisiaeth a gydnabyddir, cymwysterau Sgiliau Hanfodol penodol a dangos eu bod yn deall hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr ym mhob un o’r fframweithiau Prentisiaeth. Rydym hefyd yn gallu cynnig achrediad yn yr holl feysydd hyn fel rhan o’n pecynnau Prentisiaeth.

Isod, ceir manylion am y pecyn Prentisiaeth rydym yn ei gynnig o dan y fframwaith hwn. Er mwyn cynnig y pecyn prentisiaeth hwn, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Busnes.


Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu 601/5761/6
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6870/5

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd 601/5765/3
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
  • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6870/5

Fframweithiau Prentisiaeth