Sicrhau Ansawdd Allanol

Tudalennau

2021 - 2022

Prisiau 2021 - 2022 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan. Bydd 270 yn cae... Ewch i'r dudalen

2022 - 2023

Prisiau 2022 - 2023 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 270.00 530.00 Bydd ffi na ellir ei had-dalu o 270 yn cael ei anfonebu ar ddechraur broses cymer... Ewch i'r dudalen

Y broses Asesu

mae Agored Cymru yn cynnal ymarferiad Sicrhau Ansawdd Allanol. I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer y broses asesu ac i gael templedi asesu edrychwch ar ein Canllawiau ar gyfer Asesu. ... Ewch i'r dudalen

Asesu

mae Agored Cymru yn cynnal ymarferiad Sicrhau Ansawdd Allanol. Rhagor o Wybodaeth I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer y broses asesu ac i gael templedi asesu edrychwch ar ein Canllawiau ar gyferAsesu.... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

Sicrhau Ansawdd Mewnol Mae sicrhau ansawdd mewnol yn elfen hollbwysig o systemsicrhau ansawdd mewnol canolfan. Mae system sicrhau ansawdd mewnol effeithiol a chadarn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei asesu yn deg ac yn gyson ir safon... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Allanol

Sicrhau Ansawdd Allanol Mae hefyd yn fodd o gadarnhau bod dysgwyr wedi cyflwyno digon o dystiolaeth ddilys ar y lefel briodol i ennill credyd ar gyfer unedau a chymwysterau. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio dull cadarn, tr... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos