Roedd Cory, sy’n 17 mlwydd oed, ar y ffordd i ennill llond llaw o gymwysterau TGAU yn ei ysgol gyfun pan fu’n rhaid iddo gael amser o'r ysgol yn dilyn damwain. O ganlyniad, roedd ar ei hôl hi gyda’i waith.


Erbyn Blwyddyn 11, roedd cyfraddau presenoldeb Cory yn wael ac, o ganlyniad, ni lwyddodd i ennill y graddau TGAU oedd ei angen arno. “Cefais fy nerbyn ar gwrs Lefel 2 i wneud chwaraeon yn y coleg, a fy newis i chwarae rygbi i academi’r coleg” esboniodd.