Sgiliau Hanfodol

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyf... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau ac Achrediad

chin bwriadu defnyddio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn eich ysgol uwchradd. Rhaid i ddisgyblion ddilyn y cymwysterau TGAU Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg os ydynt yn gallu gwneud hynny. Craidd Dysgu Sgiliau Hanfodo... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

amryw o sectorau. Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Mae Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Agored Cymru ar gael, ac maent yn cyd-fynd yn berffaith ân cymwysterau prentisiaeth. Maer gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol a... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith (ESfWL) Mae Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith yn cynnig dewis arall ar gyfer y dysgwyr hynny sydd ond angen canolbwyntio ar agweddau penodol ar... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos