Assessment

Tudalennau

Y broses Asesu

Y broses Asesu Cam 1. Cynllunio asesiadau Maer aseswr yn llunio cynllun asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun asesu i sicrhau ei fod yn ate... Ewch i'r dudalen

Asesu

Asesu 1. Cynllunio asesiadau: maer aseswr yn llunio cynllun asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun asesu i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn. 2.... Ewch i'r dudalen

Egwyddorion Asesu

Egwyddorion Asesu Rhaid i bob asesiad gynhyrchu canlyniadau sydd yn: ddilys: mae tystiolaeth yr asesiad yn bodlonir holl feini prawf asesu ar holl ganlyniadau dysgu gwreiddiol: gwaith y dysgwr ei hun ywr gwaith i gyd dibynadw... Ewch i'r dudalen

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan

Gofynion a Chyfrifoldebau'r Ganolfan Rydyn nin disgwyl in canolfannau gadw at y gofynion isod: Mynediad i Addysg Uwch: Cofrestru 60 credyd dysgwyr ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch cyn pen 42 diwrnod ar ôl dyddiad dechraur cwrs. ... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

Aseswyr Rhaid i aseswr feddu ar y canlynol: gwybodaeth dda am unedau a chymwysterau Agored Cymru a dealltwriaeth dda ohonynt dealltwriaeth dda o lefel yr uned(au)/y cymhwyster neur cymwysterau syn cael eu cynnig gwybodaeth benodo... Ewch i'r dudalen

Gwyddoniaeth

Astudiaethau Achos