Addysg Cysylltiedig �� Gwaith

Tudalennau

Cyfeirio

Cyfeirio Fodd bynnag, gall canolfannau argymell bod dysgwr yn cael ail gyfle i ailgyflwyno gwaith drwyr broses atgyfeirio. Mae modd atgyfeirio dysgwyr sydd wedi cyflwyno gwaith ar ôl y dyddiad cau ac sydd wedi methu â bodloni un neu... Ewch i'r dudalen

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol Maer cymwysteraun bodlonir pum thema wahanol syn rhan or fframwaith: dinasyddiaeth weithgar iechyd a lles emosiynol datblygiad moesol ac ysbrydol paratoi ar gyfer dysgu gydol oes datblygiad cyn... Ewch i'r dudalen

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Beth allai astudio? Mae amrywiaeth eang o Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch ar gael, er enghraifft Gwyddoniaeth, Gofal Iechyd ar Dyniaethau. Mae cyrsiau mewn pynciau penodol, er enghraifft Nyrsio neur Gwyddor... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Maer cymwysterau yn bodloni gwahanol themâu Gyrfaoedd ar Byd Gwaith: cyrhaeddiad personol; chwilio am wybodaeth; deall y byd gwaith; arweiniad; a gwneud penderfyniadau au rhoi ar waith. Maer cymwysterau ... Ewch i'r dudalen

Addysg Gysylltiedig a Gwaith

Addysg Gysylltiedig â Gwaith Bydd y sgiliau ar wybodaeth a enillir yn caniatáu i ddysgwyr ehangu eu dyheadau o ran cyflogadwyedd, yn eu helpu i reoli eu gyrfa eu hunain ac, yn y pen draw, yn eu galluogi i ddatblygu casgliad o rinweddau ... Ewch i'r dudalen

Cyflwyno Uned Newydd

Cyflwyno Uned Newydd Bydd aelod o dîm Datblygu Cwricwlwm Agored Cymru yn asesu angen a phriodoldeb y cynnig ac yn cadarnhau drwy e-bost. Bydd y cadarnhad i fwrw ymlaen hefyd yn cynnwys y costau cysylltiedig, y bydd angen i gyswllt y gan... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Maer ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion. Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu... Ewch i'r eitem

Cynllun Nyrsio Cadét Tywysog Cymru

Cynhaliwyd peilot ar draws Cymru eleni, gydar bwriad o ehangu i ardaloedd eraill or DU yn y dyfodol, maer cynllun yn ceisio galluogi pobl ifanc i wneud cyfraniad ystyrlon i iechyd a lles yng Nghymru, ac i gymdeithas yn gyffredinol. Bydd... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos