Sgiliau Hanfodol

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd Sgiliau... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn. Gall... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynllunio a chyflwyno Sgiliau Hanfodol. Mae D... Ewch i'r dudalen

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol Sgiliau Hanfodol ar gyfer Gwaith a Bywyd Addysg Gysylltiedig â Gwaith Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd Digidol) Cymwysterau Galwedigaethol Digidol a Data Caiff ein holl gymwy... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau ac Achrediad

chin bwriadu defnyddio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn eich ysgol uwchradd. Rhaid i ddisgyblion ddilyn y cymwysterau TGAU Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg os ydynt yn gallu gwneud hynny. Craidd Dysgu Sgiliau Hanfod... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

draws amryw o sectorau. Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Mae Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Agored Cymru ar gael, ac maent yn cyd-fynd yn berffaith ân cymwysterau prentisiaeth. Maer gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol ... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos