Essential Skills Agored Cy

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Dewis yr unedau a’r cymwysterau iawn

Dewis yr unedau a’r cymwysterau iawn Cychwynnwch ar Eich Taith i Ddysgu Gydag Unedau a Chymwysterau Agored Cymru Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 300 o gymwysterau mewn amrywiol bynciau syn cynnwys Sgiliau Hanfodol, Gofal Ie... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyf... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

Prentisiaethau Mae cymwysterau y gellir eu defnyddio ar gyfer prentisiaethau yn cael eu cymeradwyo gan y cyngor sector sgiliau perthnasol. Maent yn cael eu cysylltu âi safonau galwedigaethol cenedlaethol. Mae pob cymhwyster yn ateb ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Data, TG a’r Economi Ddigidol Maer galw am weithwyr sydd â sgiliau casglu, dehongli a deall data yn cynyddu. Bydd gan fusnesau syn dehongli eu datan llwyddiannus fantais dros y gystadleuaeth. Bydd ein cymwysterau nin darparur sgiliau sy... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Adroddiad Effaith - 2022

Maen bleser gennym gyflwyno Adroddiad Effaith 2022. Maer adroddiad hwn yn dathlu ein llwyddiannau an gwaith, yn dangos ehangder ein darpariaeth a sut maen berthnasol i flaenoriaethau cyfredol yng Nghymru. Diolch am eich cefnogae... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos