P’un ai a ydych wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar neu’n ddysgwr sy’n oedolyn, mae’n bwysig eich bod yn dewis yr unedau a’r cymwysterau priodol er mwyn cyflawni eich nodau.

yw2.jpg 


Cychwynnwch ar Eich Taith i Ddysgu Gydag Unedau a Chymwysterau Agored Cymru

Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 300 o gymwysterau mewn amrywiol bynciau sy’n cynnwys Sgiliau Hanfodol, Gofal Iechyd, Adfer Afonydd a’r Iaith Gymraeg.


Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.