dysgu digidol

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

cynnwys a datblygu cyfleoedd dysgu digidol - deall suit y gall technoleg ymestyn cyfleoedd dysgu Er mwyn ennill y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol, rhaid i ddysgwyr ddangos eu sgiliau mewn tasg dan reolaeth ... Ewch i'r dudalen

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Data, TG a’r Economi Ddigidol Maer galw am weithwyr sydd â sgiliau casglu, dehongli a deall data yn cynyddu. Bydd gan fusnesau syn dehongli eu datan llwyddiannus fantais dros y gystadleuaeth. Bydd ein cymwysterau nin darparur sgiliau sy... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyf... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith (ESfWL) Mae Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith yn cynnig dewis arall ar gyfer y dysgwyr hynny sydd ond angen canolbwyntio ar agweddau penodol ar... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

Prentisiaethau Mae cymwysterau y gellir eu defnyddio ar gyfer prentisiaethau yn cael eu cymeradwyo gan y cyngor sector sgiliau perthnasol. Maent yn cael eu cysylltu âi safonau galwedigaethol cenedlaethol. Mae pob cymhwyster yn ateb ... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos