Cafodd breuddwyd plentyndod Gavin o fod yn barafeddyg ei wireddu yn ddiweddarach yn ei fywyd o ganlyniad i'w ddyfalbarhad a'i ymroddiad


Ar 12 Ebrill 2021 cynhaliwyd gwobrau cenedlaethol myfyrwyr Mynediad i Addysg Uwch er cof am Keith Fletcher i gydnabod yr ymrwymiad rhagorol i astudio a chyflawniad academaidd o faes ymgeiswyr rhagorol.