Bydd tasgau gosod ar gael ar Lefel Mynediad 1, Mynediad 2 a Mynediad 3 sy'n asesu safonau'r sgiliau drwy weithgareddau wedi'u gosod mewn cyd-destun cyfarwydd. Gall y rhain darddu o fywyd bob dydd, sefyllfaoedd gwaith neu leoliadau addysg. Nid oes terfynau amser i'r asesiadau hyn.

Asesiadau sampl ar gael yma

Mae tasgau Byw ar gael ar alw.

I gael rhagor o fanylion ac i ychwanegu’r cymwysterau at eich fframwaith cliciwch isod.

Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 1) C00/0754/5
Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2) C00/0754/6
Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 3) C00/0754/7