Agored Cymru Lefel Mynediad Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif (Mynediad 2)

Cyfeirnod: 601/7778/0

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/0754/6

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 60

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn addas i ddysgwyr o dan 16 oed.

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £8.50

Dyddiad Adolygu: 31/10/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/10/2015

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Dod o hyd i Ganolfan


Gwybodaeth Ychwanegol

 


Dogfennau

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llawlyfr Cymwysterau

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Taflen Wybodaeth

File Icon Llyfryn Cymhwyster

File Icon Llawlyfr Cymwysterau


Grwpiau Uned

Essential Skills Wales in Application of Number