Sgiliau Hanfodol Cymru

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd Sgiliau ... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau ac Achrediad

chin bwriadu defnyddio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn eich ysgol uwchradd. Rhaid i ddisgyblion ddilyn y cymwysterau TGAU Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg os ydynt yn gallu gwneud hynny. Craidd Dysgu Sgiliau Hanfodo... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

amryw o sectorau. Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Mae Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru Agored Cymru ar gael, ac maent yn cyd-fynd yn berffaith ân cymwysterau prentisiaeth. Maer gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol a... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

awr Mae Llawlyfr Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn rhoi manylion ynglŷn â sut bydd y tasgau ar profion yn cael eu gweinyddu. Enghreifftiau or tasgau dan reolaeth ar gael yma. Lluniwyd y deunyddiau asesu enghreifftiol ... Ewch i'r dudalen

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Data, TG a’r Economi Ddigidol Maer galw am weithwyr sydd â sgiliau casglu, dehongli a deall data yn cynyddu. Bydd gan fusnesau syn dehongli eu datan llwyddiannus fantais dros y gystadleuaeth. Bydd ein cymwysterau nin darparur sgiliau sy... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos