Centre Approval

Tudalennau

Cydnabod Canolfannau

Cymeradwyo Canolfannau Sicrhau Ansawdd Mae pob canolfan yn gyfrifol am eu sicrwydd ansawdd a bod yn atebol am hynny. Rhaid i ganolfannau allu rheoli sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol. Rhaid i... Ewch i'r dudalen

Safonau Gwasanaeth

Safonau Gwasanaeth Ymrwymiad Gwasanaeth i Gwsmeriaid Nod Agored Cymru yw cynnig gwasanaeth iw ganolfannau syn ymatebol, yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae wedi ymrwymo i adolygu a gwella ansawdd ei wasanaeth yn barhaus er mwyn darparur... Ewch i'r dudalen

Cymeradwyaeth Diploma

Cymeradwyaeth Diploma Access to Higher Education centres are required to seek approval from Agored Cymru when they intend to deliver an all Wales Access to Higher Education Diploma that they have not previously offered. This also applie... Ewch i'r dudalen

Amodau a Thelerau

Amodau a Thelerau Archebu Prisiau Rhaglen Hyfforddiant a Chefnogaeth Os na nodir yn wahanol, Mi fyddwn yn codi tal yn ôl y raddfa a hysbysebir am ddigwyddiadau Hyfforddi a DPP. Rhaid i ni fod wedi derbyn tal am eich lle cyn mynychu. ... Ewch i'r dudalen

2021 - 2022

Prisiau 2021 - 2022 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan. Bydd 270 yn cae... Ewch i'r dudalen

2022 - 2023

Prisiau 2022 - 2023 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 270.00 530.00 Bydd ffi na ellir ei had-dalu o 270 yn cael ei anfonebu ar ddechraur broses cymer... Ewch i'r dudalen

Astudiaethau Achos