Ymrwymiad Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Nod Agored Cymru yw cynnig gwasanaeth i’w ganolfannau sy’n ymatebol, yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae wedi ymrwymo i adolygu a gwella ansawdd ei wasanaeth yn barhaus er mwyn darparu’r profiad gorau posibl i ganolfannau, a sicrhau bod pob canolfan yn cael ei thrin yn deg ac yn gyfartal.

Er mwyn darparu gwasanaeth eithriadol i chi, rydyn ni wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau gwasanaeth isod:

  • Cyhoeddi Cytundeb Canolfan cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn ffioedd cymeradwyo canolfan a chymeradwyaeth sicrwydd ansawdd.
  • Prosesu cofrestriadau dysgwyr a gyflwynir yn gywir cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law 
  • Ar ôl derbyn ffurflen hawlio a gyflwynir yn gywir, cymerir camau i naill ai; gymeradwyo, gohirio neu wrthod yr hawliad cyn pen 10 diwrnod gwaith
  • Cyflwyno unrhyw dystysgrifau gofynnol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl cymeradwyo’r ffurflen hawlio
  • Cyhoeddi, adroddiadau Sicrwydd Ansawdd Allanol ar yr ardal ddiogel o’r wefan ar gyfer canolfannau, cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl y digwyddiad
  • Hysbysu canolfannau erbyn diwedd mis Ebrill bob blwyddyn o’u strwythur ffioedd ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod
  • Sicrhau bod adroddiadau Adolygiad Blynyddol y Ganolfan a sgôr risg y ganolfan ar gael o fewn 20 diwrnod gwaith i’r digwyddiad adolygu Canolfan Blynyddol terfynol.

 

Am ofynion a chyfrifoldebau'r ganolfan, cliciwch yma.